Rendszerintegráció tanácsadás | Szakértelem a beruházásokhoz a Smartindy weboldalán

Oldal fejléc

Rendszerintegráció tanácsadás | Szakértelem a beruházásokhoz

Rendszerintegráció tanácsadás | Szakértelem a beruházásokhoz

ERP rendszer bevezetése vagy informatikai beruházások sikere azon múlik, hogy az új technológiák hogyan illeszkednek a meglévő infrastruktúrába. Az egyes hardver és szoftver elemeknek egy rendszerben kell együttműködniük.

A vállalaton belüli folyamatok hatékonyságának növelése elképzelhetetlen informatikai fejlesztések nélkül. Az informatikai fejlesztések azonban ritkán mennek fennakadások nélkül, melyek egy része a hiányos vagy hibás tervezésre, illetve előkészítésre vezethető vissza. A rendszerintegráció jelenti azt a folyamatot, melynek végén az új hardver és szoftver elemek egy rendszerben, a vállalati informatikai környezet szerves részeként lesznek képesek működni és üzleti értéket teremteni.

Kinek van szüksége rendszerintegráció tanácsadásra?

Minden olyan vállalatnak érdemes fontolóra vennie a külső tanácsadó igénybevételét, ahol nem rendelkeznek a kellő mélységű információval, piacismerettel vagy kapacitással. Az erre fordított összeg töredéke annak, mint egy hibásan tervezett vagy előkészített projekt során felmerülő veszteség.

 • Elkerülhetők a felesleges kiadások (felesleges licenszek vásárlása, nem megfelelő eszközök vásárlása)
 • Elkerülhetők az inkompatibilitásból eredő kockázatok, teljesítmény vesztések
 • Elkerülhetők a később jelentkező üzemeltetési kockázatok
 • Csökken az AUTO-ID (vonalkód, RFID) rendszerek bevezetésének belső erőforrás igénye
 • Optimális költségszinttel valósulhat meg a beruházás / fejlesztés
Kinek van szüksége rendszerintegráció tanácsadásra?

Rendszerintegráció – tervezés a kulcs a sikeres projekthez

Az informatikai rendszerek különféle építőkockákból épülnek fel, melyek lehetnek hardver és szoftver komponensek. Ezek sok esetben különféle gyártók termékei vagy alkotásai. Az egyes szabványok hivatottak biztosítani, hogy ezek az építőkockák illeszkedjenek egymáshoz. Nagyon sok esetben találkozhatunk ugyanakkor egyedi megoldásokkal, melyek sajnos nem minden esetben illeszkednek a gyártói standardokba. A rendszerintegráció részeként teremthető meg az összhang az egyes komponensek között, a rendszerintegráció – képletesen szólva – kiválogatja az összeillő rendszer elemeit és összecsiszolja az egyes építőköveket.

Az új fejlesztések tervezési szakaszában szükség van olyan szakértelemmel rendelkező munkatárs bevonására, aki pontosan ismeri a rendszerintegráció során felmerülő folyamatszervezési, szoftveres és hardver inkompatibilitási problémákat. Bár vannak olyan vállalatok, melyek házon belül rendelkeznek ezzel a tudással, mégis az esetek döntő többségében külső szakértőt, tanácsadót kell bevonni a tervezésbe.

Smartindy Kft - Hardver kiválasztási tanácsadás

Az egyes fejlesztések során bevezetésre kerülő AUTO-ID (vonalkód, RFID) megoldások esetében a rendszerintegrációs kérdéseken felül vizsgálni kell azt is, hogy az egyes hardver elemek milyen szinten alkalmasak az adott munkafolyamat elvégzésére. Itt sok szempontot kell vizsgálni. Ilyenek lehetnek például a teljesítményen, környezeti hatásokkal szembeni ellenálláson túlmenően az ergonómiai szempontok is. Az egyes hardver elemeket és kiegészítőket úgy kell a piaci kínálatból összeválogatni, hogy azok a munkavégzésre való alkalmasságon túl egymással és a futtatott szoftverekkel is kompatibilisek legyenek.

Smartindy Kft. - Szoftver tanácsadás

A hardver eszközökön túlmenően a jól működő vonalkódos vagy RFID rendszerek „lelkét” a működtető szoftverek adják, melyek nagyrészt meghatározzák a rendszer képességeit. A megfelelő gyári vagy „dobozos” szoftverek kiválasztása során az egyes szoftverek közötti kapcsolat megteremtésének a lehetőségét is vizsgálni kell, máskülönben csak „szigetszerű” működésre lesznek képesek.

Smartindy Kft. - Rendszerintegráció és szoftverfejlesztés

A hardver eszközökön túlmenően a jól működő vonalkódos vagy RFID rendszerek „lelkét” a működtető szoftverek adják, melyek nagyrészt meghatározzák a rendszer képességeit. A megfelelő gyári vagy „dobozos” szoftverek kiválasztása során az egyes szoftverek közötti kapcsolat megteremtésének a lehetőségét is vizNem minden feladatra érhető el gyári kész megoldás, így sok esetben az egyes részfeladatokra szükséges egyedi alkalmazásokat fejleszteni. Ezek lehetnek adatgyűjtési, címkenyomtatási vagy akár úgynevezett interfész szoftverek, melyek a többi rendszerrel történő adatcserét teszi lehetővé. Ezek nélkül az egyes komponensek nem tudnának hatékonyan, egy rendszerben együttműködni. A rendszerintegráció feladata ezek feltárása és a szükséges fejlesztések elvégzése / specifikálása.

A rendszerintegráció és tanácsadás 20 éves tervezési, üzemeltetési és szerviz tapasztalatainkon alapul. Az elmúlt időszakban mélységeiben megismertük a vonalkódos és RFID hardverek működését és képességeit, ismerjük a piacon található hardver és szoftver eszközök képességeit. A projektjeinket szigorú és jól bevált protokoll szerint végezzük.
gálni kell, máskülönben csak „szigetszerű” működésre lesznek képesek.

Miben tud segítséget nyújtani a Smartindy Kft.?

 • Átvilágítjuk a jelenlegi folyamatokat
 • Javaslatot adunk a folyamat átszervezésére, amennyiben a projekt sikere megkívánja
 • Kiválasztjuk a szükséges hardver elemeket (WLAN, adatgyűjtő, RFID olvasók, címkenyomtatók, mobil terminálok stb.)
 • Meghatározzuk a gyári „dobozos” szoftverek esetén a megfelelő verziót és licensz mennyiséget
 • Kiválasztjuk, specifikáljuk az egyedi szoftver komponenseket
 • Vizsgáljuk az esetleges inkompatibilitási problémákat, kockázatokat
 • Tanácsot adunk a bevezetés mikéntjére vonatkozóan
 • Szükség esetén projektvezetést biztosítunk
Miben tud segítséget nyújtani a Smartindy Kft.?
A legegyszerűbb, gyakorlatias megoldások válnak be a való életben

Hogyan dolgozik a Smartindy Kft. a rendszerintegrációs tanácsadás során?

Az egyes rendszerintegráció tanácsadás projekteket az Ön vállalatának igényei szerinti szabjuk személyre. Így annak mélysége és mikéntje a projekt méretétől és a támogatás mértékétől függ. A szempontjaink viszont ettől függetlenek. Fontossági sorrendben az alábbiakban fogalmazható meg:

 • Elsődleges szempont a beruházás/projekt sikere, melyet más szempontok nem veszélyeztethetnek
 • Jövőbeni fejlesztések lehetősége, értékállóság
 • Kockázatok minimalizálása/lehetőség szerint kizárása
 • Kedvező TCO (tulajdonlási összköltség), azaz a beruházási érték mellett az üzemeltetési költség
 • Legjobb ár/érték arány, azaz a legoptimálisabb megoldásra törekszünk, mely a projektcélok veszélyeztetése nélkül segít optimalizálni a beruházási költségeket

Olyan projekteken tudunk sikeresen együttműködni, ahol a vállalat által felállított prioritás egyezik, vagy nagyban hasonlít az általunk felállított sorrenddel.