Helyszíni rádiós mérés – site survey a Smartindy weboldalán

Oldal fejléc

Helyszíni rádiós mérés – site survey

A jól működő vezeték nélküli WLAN hálózat kialakítása a precíz tervezéssel kezdődik. A konzultáció(k) alkalmával felmérjük az ügyfélelvárásokat, egyeztetjük a lefedendő területtel, hálózatbiztonsággal és terhelhetőséggel kapcsolatos igényeket (egy cellában egy időben maximálisan tartózkódó kliensek számát, várható adatforgalom intenzitását, stb).

A felmérés után meghatározzuk az elvárt hálózati szolgáltatásokat, figyelembe véve a későbbi fejlesztések lehetőségeit is (pl. Voip, multimédia, a kliensek számának várható növekedése, stb). Majd ezt követően egy előzetes bejárást tartunk a lefedendő területen, ahol felmérjük azokat a területrészeket, amelyek a “legnagyobb odafigyelést” igénylik a tervezés során (mert például kritikusak a működés szempontjából vagy éppen RF zavarás/árnyékolás következhet be).

Vállalati WLAN hálózat telepítésének helyszíne

Amennyiben nem áll rendelkezésre a terület méretarányos helyszínrajza vagy térképe, akkor vázlatot készítünk róla a későbbi tervezés pontossága érdekében. A helyszínrajznak tartalmazza a berendezésekre és bepakoltságra jellemző adatokat is. A WLAN hálózattal kapcsolatos mérések eredményeit az adott térrész bepakoltsága, és az ott található objektumok anyaga is befolyásolja (fémek, folyadékok,stb.).

WLAN helyszíni mérés

Az RF mérés (site survey) alkalmával megfelelő műszerekkel és szoftverekkel elvégezzük a lefedendő terület rádiós WLAN mérését. Ennek a fázisnak a célja, hogy megállapítsuk az elvárások szerinti lefedettség eléréséhez szükséges WLAN eszközök számát és elhelyezését. Itt figyelembe vesszük a hibamentes működést (pl kritikus területeken egy cella kiesésével is biztosítható legyen a teljes lefedettség), az esetleges rádiófrekvenciás zavaró tényezőket (pl. más WLAN hálózat, rádió jelforrás, stb) illetve a későbbi bővíthetőség szempontjait. A mérés eredményeit jegyzőkönyvben rögzítjük.

WLAN mérési jegyzőkönyv

A mérési jegyzőkönyv alapján mérnökeink megtervezik a lefedésre váró területen felhasználásra kerülő eszközök típusát, mennyiségét, elhelyezési pontjait és a szükséges kiegészítő berendezéseket. A tervezés részletesen kitér az egyéb előfeltételek meghatározására is, mint az eszközök tápellátása, szünetmentes tápegységek stb.

A terveket a mérési jegyzőkönyvvel írásos formában adjuk át. A tervdokumentáció olyan részletességgel tartalmazza a szükséges információkat, hogy az alapján a kivitelezés maradéktalanul elvégezhető (akár harmadik fél részéről is).

A szolgáltatás időigénye és díjazása a lefedendő terület nagyságával arányos, és tartalmazza a tervdokumentáció elkészítését is. A tervek alapján kialakított WLAN hálózat esetében a Smartindy Kft. garantálja, hogy az elvárt műszaki paramétereknek megfelelően fog működni változatlan környezeti feltételek esetén.